Gemeentehuis Lansingerland

  • Riethalmstructuur in betonnen plint zorgt voor  warme, toegankelijke uitstraling

  • Riethalmstructuur in betonnen plint zorgt voor  warme, toegankelijke uitstraling

  • Riethalmstructuur in betonnen plint zorgt voor  warme, toegankelijke uitstraling

  • Riethalmstructuur in betonnen plint zorgt voor  warme, toegankelijke uitstraling

  • Riethalmstructuur in betonnen plint zorgt voor  warme, toegankelijke uitstraling

  • Riethalmstructuur in betonnen plint zorgt voor  warme, toegankelijke uitstraling

Statig gebouw als verwijzing naar voormalige landhuizen

 Architect  Hans van Heeswijk Architecten
 Aannemer  VBK 
 Prefab beton  Holcon te Markelo
 Opdrachtgever NOE  Holcon te Markelo
 Structuur  Riethalmen

Riethalmstructuur in betonnen plint zorgt voor  warme, toegankelijke uitstraling

De betonnen plint van het nieuwe gemeentehuis van Lansingerland heeft een structuur van riethalmen. Het motief van de structuur, die speciaal voor het gemeentehuis werd vormgegeven, loopt door en herhaalt zich als ware het een langgerekte rietkraag. De prefab-betonnen elementen werden met behulp van NOEplast-structuurmatten vervaardigd.

Statig buitenhuis

Na het samengaan van de drie gemeentes Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek ontstond in 2007 de gemeente Lansingerland. Al snel bleek een nieuw gemeentehuis nodig. Er werd gekozen voor een locatie in Bergschenhoek die niet in het centrum ligt en de uitstraling heeft die de voormalige landgoederen kenmerken. Aan architect Hans Heeswijk de uitdaging om een gebouw buiten het centrum van de bebouwde kom te ontwerpen, dat voldoende allure had om voor de 3 fusiegemeentes een nieuwe centrumfunctie te vervullen. De architect koos daarom voor een belangrijk en statig gebouw als moderne variant op de oude buitenhuizen.

Het gemeentehuis bestaat uit een publieksgebouw en een kantoorgebouw die onderling zijn verbonden door een loopbrug. Op een totaal oppervlak van 14.100 m2 worden verschillende functies gecombineerd: publiekshal met balies, trouwzaal, raadzaal, vergadercentrum, personeelsrestaurant en kantoren voor de ambtenaren.

Publieks- en kantoorgebouw

Het 7.000 m² grote publieksgebouw is helder, transparant en licht en lijkt te refereren aan de glasarchitectuur van de tuinbouwcomplexen. De transparantie en lichtheid zorgen ervoor dat het gebouw overzichtelijk, open en uitnodigend is. De binnenruimte is van buiten goed zichtbaar door de volledig glazen gevel. Het landhuis-karakter wordt benadrukt door  een hoge plint in het water en een dak met een groot overstek.  De hoge betonnen plint heeft een structuur van riethalmen die het gebouw een warme toegankelijke uitstraling geeft. Het dak met het extreme overstek is een hoogstandje van staalconstructie. Door een vernuftige randdetaillering is niets te zien van het geweld aan staal dat nodig is om een dergelijk overstek te realiseren.

Het 7.100 m² grote kantoorgebouw heeft een meer besloten karakter en is verdeeld in vier compartimenten met drie tussenliggende trappenhuizen. De dragende betongevel zorgt voor een eenvoudige en doelmatige opzet van het kantoorgebouw. Glazen delen worden afgewisseld met dichte gevelelementen, ze vormen samen een dambordpatroon.

Betonnen rietkraag

De betonnen plint die het gemeentehuis lijkt te dragen en de openheid van het gebouw extra accentueert, is uitgevoerd met een structuur die is afgeleid van rietkragen. De architect koos voor dit thema omdat het gebouw in het water staat en de riethalmstructuur daarbij verwijst naar de aanwezig rietbegroeiing langs alle slootjes in de omgeving en op het aansluitende terrein.

Deze betonnen plint heeft een variërende hoogte die plaatselijk bij het water zelfs bijna 6 meter bedraagt. Achter het beton van het publieksgebouw bevindt zich de souterrainverdieping van het gemeentehuis, waarin de opslagruimtes, archieven en technische ruimtes zijn ondergebracht. Bij het kantoorgebouw betreft het een keerwand langs het water en ligt er fundering achter de wanden.

Uitdaging met maatvoering

Om de prefab betonelementen te voorzien van de rietkraagstructuur, werd gebruik gemaakt van NOEplast-structuurmatten. Deze kunnen zowel voor prefab-elementen als voor in het werk gestort beton worden ingezet. De NOEplast-matten bieden als voordeel dat zij – bij normaal gebruik - gegarandeerd 80 tot 100 keer kunnen worden ingezet.

Het motief van de rietkraagstructuur werd door de architect speciaal voor het gemeentehuis ontworpen. Het doorlopende motief herhaalt zich waardoor het lijkt alsof men naar een langgerekte rietkraag kijkt. De rietkraag loopt door over de verschillende bouwdelen; de uitdaging was dan ook om de verschillende maatvoeringen met zo min mogelijk mallen te realiseren. Het patroon werd hiertoe zodanig aangepast, dat deze in verschillende maatvoeringen uit dezelfde mal konden worden samengesteld.

Van ontwerp naar prefab element

Aan de hand van het door de architect aangeleverde digitale lijnbestand vervaardigde NOE-Betonvormgeving het model. Met behulp van overgangspanelen kon het modelwerk - met positieve gevolgen voor het budget - worden teruggebracht van 64 m² naar 27 m².

De diverse panelen van het model zijn CNC gefreesd in PU-hardschuim waarmee de benodigde NOEplast-matten konden worden gegoten. De bredere delen van de figuratie hebben daarbij een diepte van 25 mm diep en de smallere delen 15 mm, alle zijkanten met een lossingshoek van 10º.

De NOEplast-matten zijn vervolgens door prefab-betonproducent Holcon in diverse mallen verwerkt. De matten zijn met speciaal voor dit doel ontwikkelde NOE-mattenlijm in de mallen verlijmd. Vervolgens werden in totaal 67 grote betonelementen gestort.  Om daarbij het beton een lichtere kleur te geven, voegde het bedrijf bij de productie van het beton titaandioxide toe aan het betonmengsel.